f83cr


常用焊接材料选用明细




序号母材材质焊接材料

第一部分:压力管道用焊接材料

1、Ⅰ类材料
120J422
220H08Mn2Si
320TIG-J50
420H08Mn2Si+J422
520H08A
620TIG-J50+J427
7A106Gr.BH08Mn2SiA+J427
8A234WPB+A106Gr.BH08Mn2Si+J427

2、Ⅱ类材料
916MnH08Mn2Si+J507

3、Ⅳ类材料
10A335 P22TIG-R40 R407
1112Cr1MoVH08CrMoVA
1212Cr1MoVH08CrMoVA+R317
1312Cr2MoGTIG-R40/R407
1415CrMoH05CrMoTiRe+R307
1515CrMoH13CrMoA+R307
1615CrMo+P11H13CrMoA+R307
17P11H13CrMoA+R307
18P22TIG-R40
19P22TIG-R40,R407
20P22+12Cr1MoVH08CrMoVA/R317

4、Ⅴ类材料
21Cr5MoHCr5Mo+R507
22Cr5MoTIG-R40+R507
23STFA-25HCr5Mo+R507
241Cr5MoTIG-R40+R507
25P5(1Cr5Mo)A302

5、Ⅵ类材料
2609Mn2VDRTGS-1N+W707Ni

6、Ⅶ类材料
27A312 TP304TGF-308L,A137
28A312 TP316LTGF-316L A022
290Cr18Ni10TiH0Cr20Ni10Ti
300Cr18Ni10TiH0Cr20Ni10Ti/A137
310Cr18Ni12Mo2TiTGF-316L A022
320Cr18Ni9E308L-T
330Cr18Ni9TGF308L-T
341Cr18Ni9TiA132
35316LH00Cr19Ni12Mo2/A022
36TP304H1Cr19Ni9Ti/A132
37TP316H0Cr19Ni12Mo2/A202
38TP321H0Cr20Ni10Ti/A137
39TP321TGF347+A137
40TP347H0Cr20Ni10Nb/A137
41TP347H0Cr20Ni10Nb/A137

7、Ⅷ类材料
420Cr13H0Cr20Ni10Ti、A132

8、复合钢管
43304/20H1Cr24Ni13/A302

9、异类材料
4409Mn2DR+TP304H1Cr24Ni13/A307
451Cr5Mo+316LH1Cr24Ni13+A302
461Cr5Mo+T9H1Cr9Mo/R707
4720+00Cr17Ni14Mo2H1Cr24Ni13,A302
4820+1Cr5MoH08Mn2SiA+J427
49304L+316TiTGF316L+A022
50A106 Gr.B+ 20MnMoH08Mn2SiA J427
51A106Gr.B+TP304H1Cr24Ni13/A407
52Cr5Mo+15CrMo13CrMoA/R307
53Cr5Mo+1Cr18Ni9TiH1Cr24Ni13/A302
54P1113CrMoA/R307
55P11+2013CrMoA/J427
56P11+TP304H1Cr24Ni13/A407

10、特殊材料及其与异种钢
570Cr25Ni20H0Cr25Ni20/A407
5815Mo3+ 15CrMoH08CrMoA、A107
5915Mo3+ 20TIG-J50、J427
6020Cr33NiNbERNiCr-3
6120Cr33NiNb+Incoloy 800HERNiCr-3
62800HT+TP347ENiCrCoMo-1
63904L904L
64A333-6TGS-1N,W707Ni
65A335 P22+Incoloy 800HERNiCr-3+Ni337
66A671 CC70TGS-1N,W707Ni
67B407 800H+Inconloy 800HERNiCrCoMo-1
68B407 800HT +TP304ERNiCr-3
69B407 800HT+P11ERNiCrCoMo-1
70Incoloy 800HERNiCr-3
71Incoloy 800H+P11ERNiCr-3
72P22+TP304HH1Cr24Ni13、A307
73SA333-6H08Mn2MoVA+W707Ni
74T9H1Cr9Mo/R707
75TP1HSCCu201
76UNS N04400Alloy60,Alloy190
77ZG4Cr35Ni45Nb+Inconloy 800HERNiCrMo-3
78ZG4Cr35Ni45Nb+ZG4Cr25Ni35NbERNiCr-3

11、卷制管
79L245ER50-6、J427
80L245+20ER50-6、J422
81X42H08Mn2Si+J427
82X52TIG-J50+J506
83X60E6010+E8010+E8018
84X65TIG-J50+J557




第二部分:压力容器板材用焊接材料

1、Ⅰ类材料
115#J422、H08A+HJ431
220#+20gTIG-J50/J427
320#+20gJ427
420gJ427
520gTIG-J50/J427
620gH08A+HJ431
720gTIG-J50/J427
820RJ427
920RTIG-J50/J427
1020RH08A+HJ431
1120RH10MnSi+HJ431
1220RH08Mn2SiA
1325#+Q235-BJ427
14Q235-AJ427
15Q235-AE4315/H08A+HJ431
16Q235-AH08A+HJ431
17Q235-ATIG-J50/J427
18Q235-BJ427
19Q235-BJ422
20SA516 Gr.60LB52NS

2、Ⅱ类材料
2115MnVJ507
2216MnH10MnSi+HJ431
2316MngTIG-J50/E5015
2416MnRJ507
2516MnRJ506
2616MnRTIG-J50
2716MnRJ427/H10MnSi+HJ431
2816MnRH08A+HJ431
2916MnRH10MnSi+HJ431
3016MnRH10Mn2+HJ431
3116MnRH08Mn2SiA
3216MnRA062、A002
3316MnREG-1
3416MnRTIG-J50,J507
3516MnR+15MnNbRJ557
3620MnMoJ507
3720MnMoTIG-J50/J507
38Q345EE5015
39SPV36NJ507B

3、Ⅲ类材料
40CF62E6015-G
41610U2LB-62UL

SPV490QSRMG-60
42SPV490QSRLB-62
43SPV490QLB-62
44SPV490QDWS-60G
45SPV490QDS-49/MF-33H

4、Ⅳ类材料
4613CrMo44R307
4714Cr1MoRR307B
4814Cr1Mo锻H11CrMo45A+R307B
4914Cr1Mo锻+14Cr1MoRH11CrMo45A+R307B
5015CrMoH13CrMoA+HJ250G
5115CrMoRR307
5215CrMoRH05CrMoTIRe/R307
5315CrMoRH13CrMoA+HJ250G
5415CrMoRA307
5515CrMo锻E309MoLT1-1
5615CrMo锻E309LT1-1,E316LT1-1
5715CrMo锻ER309L
5815CrMo锻H05CrMoTiRe、R307
5915CrMo锻R307
6015CrMo锻+15CrMoRR307

5、Ⅴ类材料
611Cr5MoR507

6、Ⅵ类材料
6216MnDRH05MnSiTiRe、J507RH
6316MnDRJ507RH
6407MnNiCrMoVDR+08MnNiCrMoVDJ607RH
6508MnNiCrMoVDTGS-3N、J607RH
6608MnNiCrMoVDJ607RH

7、Ⅶ类材料
67316H00Cr19Ni12Mo2-HJ260
68316A022
690Cr18Ni9A132
700Cr18Ni9H0Cr21Ni10+A102
710Cr18Ni9H0Cr20Ni10-HJ260
720Cr18Ni9A102
730Cr18Ni9TiH0Cr20Ni10Ti+HJ260
741Cr18Ni9TiA137
751Cr18Ni9TiH0Cr20Ni10Ti/A132
761Cr18Ni9TiH0Cr20Ni10Ti/HJ260
771Cr18Ni9TiHJ260-H0Cr20Ni10Ti
78304LH0Cr20Ni10Ti/A002
79304LA002
80316LA022
81316LH00Cr19Ni12Mo2/A022
82316LH0Cr20Ni14Mo3+HJ260
83AISI304H0Cr20Ni10Ti/A132

8、复合材料
840Cr13/15CrMoRR307、Ni337
850Cr13/15CrMoRWEL GTAW82、Ni337
860Cr13/20RJ427、H08A-HJ431、A302、A102
870Cr13Al/16MnRJ507、A062
880Cr13Al/20RJ427、A062
890Cr18Ni9/20RJ427、H08A-HJ431、A302、A102
902205/20RJ427、E22.9.3N
91304L/16MnRJ507/A302/A002
92304L/20RJ427/A302/A002
93316L/16MnRJ507、A022、A042、H10MnSiA+HJ431
94316L/16MnRJ507/A042/A022
95316L/20RH08A+HJ431、A042、A022
96316L/20RJ427、A022、A042
97316L/20RJ427、A022、A042、H08A+HJ431
98405/16MnRJ507.A132.A302
99405/20gJ427.A132.A302、H08A+HJ431
100405/20RJ427、A302、A132、H08A+HJ431
101405/20RJ427、A062
102405/20R+2205/20RJ427、A062
103SA405/20RJ427、A062
104SA405/20RJ427、H08A-HJ431、A062
105SUS321/15CrMoHJ250G+H13CrMoA、A062、A132
106SUS321/15CrMoHJ250G+H13CrMoA、A062、A132
107SUS321/15CrMoR307、A062、A132

9、异类材料
1080Cr13/15CrMoR+15CrMoRR307、Ni337
1090Cr13/15CrMoR+1Cr5MoWEL TIG82、Ni337
1100Cr13/20R+0Cr18Ni9H0Cr20Ni10Ti,A302,A102
1110Cr13Al+0Cr18Ni9A062
1120Cr18Ni9+20RA062
11315CrMo+0Cr18Ni9H1Cr24Ni13、A302
11415CrMo+16MnRA302
11515CrMo+20gJ427
11616Mn/316L+316LA022、A042
11716Mn/405+16MnE5015、A302
11816MnDR+00Cr17Ni14Mo2H1Cr24Ni13、A302
11916MnDR+0Cr18Ni9H1Cr24Ni13、A302
12016MnDR+16MnRH10Mn2+E5015-G
12116MnR+0Cr13H1Cr24Ni13、A302
12216MnR+12Cr2MoTIG-J50+J507
12316MnR+14Cr1MoRJ057
12416MnR+1Cr18Ni9TiA307
12516MnR+SA350 LF2TIG-J50+J507
12620g+15CrMoA302
12720g+1Cr18Ni9TiA307
12820R/316L+316LA042、A022
12920R/405+0Cr13A132、A302
13020R/405+20RE4315、A302、H08A+HJ431
13120R/405+奥18-8A132、A302
13220R+15CrMoRH08A+HJ431
13320R+1Cr18Ni9TiH1Cr24Ni13/A307
13420R+304L/20RJ427/A302
13520R+SA405/20RJ427、A062
136304L/16MnR+316L/16MnRJ507/A042/A022
137304L/20R+316L/20RJ427/A042/A022
138316L+16MnRA042
139316L+Q235-BA042
140CF62+16MnRE6015-G
141Q235-A+15CrMoRJ427
142Q235B+SPV490QLB62
143SA105+16MnRJ507
144SB409+20RA507

10、特殊材料及其与异种钢
14509CrCuSbJ427
14609CrCuSb+0Cr18Ni9A302
14709CrCuSb+16MnRND
14809CrCuSb+Q235AND
1490Cr25Ni20A402
1500Cr25Ni20+0Cr18Ni9A302
1510Cr25Ni20+16MnRA302
1525A02S331
153SA516 Gr.70J507RH
154SA516-70NE601,E7018
155SA671 CC70ER80S-G,E7016-1
156TA2TA2
157UNS N08810Ni135
158UNS N08810Ni327
159UNS N08810+0Cr18Ni9Ni135
160UNS N08810+20RNi135
161UNS N08810+20RNi327
162UNS N08811Ni337
163UNS N08811(SB564+SB409)Ni337
164UNS N08811+15CrMoRNi337

11、换热器用
16508Cr2AlMo(φ25×2.5)与20R(δ=24)H08Cr2AlMo
16609CrCuSb(φ38×3)与16MnR(δ=22)H09CrCuSb
1670Cr18Ni9(φ19×2)与0Cr18Ni9(δ=20)H0Cr24Ni10Ti
16815CrMo(φ19×2)与15CrMoR(δ=20)H05CrMoTiRe
16915CrMoR+15CrMoTIG-R30
17016Mn(φ14×2)与16MnR(δ=20)ER50-6
17120(φ25×2.5)与16Mn(δ=24)H08Mn2SiA
17220(φ38×3.5)与16Mn(δ=22)ER50-6
17320(φ38×4)与20g(δ=16)J427
17420(φ57×3.5)与16Mn(δ=20)H08Mn2SiA

12、球罐
17507MnCrMoVDRJ607RH
17615MnNbRJ557
17715MnNbRJ507RH
17816MnRJ507
17916MnRE712C
18016MnRJ507R
18116MnRTIG-J50,J507R
18216MnRE71T-1
18320gJ427
18420MnMoJ557RH
18520MnMo+15MnNbRJ557RH
186610U2LB62-UL
187A537CL1E7018-G
188CF-62J607RH

第三部分:压力容器用焊接材料(管材)

1、Ⅰ类材料
120J422
220H08Mn2Si
320TIG-J50
420H08Mn2Si+J422
520H08A
620TIG-J50+J427
7A106Gr.BH08Mn2SiA+J427
8A234WPB+A106Gr.BH08Mn2Si+J427

2、Ⅱ类材料
916MnH08Mn2Si+J507

3、Ⅳ类材料
10A335 P22TIG-R40 R407
1112Cr1MoVH08CrMoVA+R317
1212Cr1MoVH08CrMoVA
1312Cr2MoGTIG-R40/R407
1415CrMoH05CrMoTiRe+R307
1515CrMoH13CrMoA+R307
16P22TIG-R40
17P22TIG-R40,R407

4、Ⅴ类材料
18Cr5MoHCr5Mo+R507
19Cr5MoTIG-R40+R507
20STFA-25HCr5Mo+R507
211Cr5MoTIG-R40+R507
22P5(1Cr5Mo)A302

5、Ⅵ类材料
2309Mn2VDRTGS-1N+W707Ni

6、Ⅶ类材料
24A312 TP304TGF-308L,A137
25A312 TP316LTGF-316L A022
260Cr18Ni10TiH0Cr20Ni10Ti
270Cr18Ni10TiH0Cr20Ni10Ti/A137
280Cr18Ni12Mo2TiTGF-316L A022
290Cr18Ni9E308L-T
300Cr18Ni9TGF308L-T
311Cr18Ni9TiA132
32316LH00Cr19Ni12Mo2/A022
33TP304H1Cr19Ni9Ti/A132
34TP316H0Cr19Ni12Mo2/A202
35TP321H0Cr20Ni10Ti/A137
36TP321TGF347+A137
37TP347H0Cr20Ni10Nb/A137
38TP347H0Cr20Ni10Nb/A137

7、Ⅷ类材料
390Cr13H0Cr20Ni10Ti、A132

8、复合钢管
40304/20H1Cr24Ni13/A302

9、异类材料
4109Mn2DR+TP304H1Cr24Ni13/A307
421Cr5Mo+316LH1Cr24Ni13+A302
431Cr5Mo+T9H1Cr9Mo/R707
4420+1Cr5MoH08Mn2SiA+J427
45304L+316TiTGF316L+A022
46A106 Gr.B+ 20MnMoH08Mn2SiA J427
47Cr5Mo+15CrMo13CrMoA/R307
48Cr5Mo+1Cr18Ni9TiH1Cr24Ni13/A302

10、特殊材料及其与异种钢
490Cr25Ni20H0Cr25Ni20/A407
5020Cr33NiNbERNiCr-3
5120Cr33NiNb+Incoloy 800HERNiCr-3
52904L904L
53A333-6TGS-1N,W707Ni
54A671 CC70TGS-1N,W707Ni
55SA333-6H08Mn2MoVA+W707Ni
56T9H1Cr9Mo/R707
57A335 P22+Incoloy 800HERNiCr-3+Ni337
58P22+12Cr1MoVH08CrMoVA/R317

11、卷制管
59L245ER50-6、J427
60L245+20ER50-6、J427
61L245+20ER50-6、J422
62X65TIG-J50+J557

第四部分:锅炉焊接

1、Ⅰ类材料
120#管(φ57×3.5)钨极氩弧焊H08Mn2Si
220#管(φ108×4.5)钨极氩弧焊/焊条电弧焊H08Mn2Si+J422
320#管(φ273×18)钨极氩弧焊/焊条电弧焊H08Mn2Si+J422
4Q235B板(δ=12)焊条电弧焊J427
5Q235A板(δ=18)焊条电弧焊J427

2、Ⅱ类材料
616MnR板(δ=12)焊条电弧焊J507
716MnR板(δ=14)埋弧焊HJ431/H10MnSi
816Mn管(φ60×9)与16MnR板(δ=12)焊条电弧焊J507
916MnR管(φ90×16)与16MnR板(δ=24)焊条电弧焊J507

3、Ⅲ类材料
1015CrMo板(δ=14)焊条电弧焊R307
1112Cr1MoV管(φ42×4)钨极氩弧焊H08CrMoVA
1212Cr1MoV管(φ42×4)钨极氩弧焊/焊条电弧焊H08CrMoVA/R317
1312Cr1MoV管(φ133×12)钨极氩弧焊/焊条电弧焊H08CrMoVA/R317

4、电力标准
1420G+15CrMoGTIG-J50/J427
1512Cr2MoVWTIBTIG-R34/R317

双相不锈钢的焊接

1. 双相不锈钢可焊性良好,热裂倾向小,一般焊前不需预热,焊后不需热处理,可与18-8型奥氏体不锈钢或碳钢等异种钢焊接。

2. 双相不锈钢的焊接材料或填充材料通常采用比母材含镍高的材料,对于含氮的双相不锈钢要求焊材和母材的含氮量相同。以保证焊缝金属有足够的奥氏体量。

3. 双相不锈钢常用的焊接方法有手工电弧焊和钨极氩弧焊两种。适宜使用多层焊,采用多道次和低熔敷率的方式。

4. 双相不锈钢的中温敏化问题在焊接时一般不会出现。


免责声明
    以上文章转载自互联网,文章内容仅供参考,不构成建议,也不代表百科学社赞同其观点。如有侵权请联系755934052@qq.com,提供原文链接地址以及资料原创证明,本站将会立即删除

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请通知我们,一经查实,本站将立刻删除。